Wat verwachten wij van u?

Dat u zich aan onze praktijkregels conformeert, dat wil zeggen;

  • U komt de afspraken na en komt op tijd
  • U dient regelmatig voor periodieke controles te komen
  • U houdt zich aan de adviezen betreffende mondhygiëne
  • U voldoet rekeningen binnen de hiervoor gestelde termijn (via  “Mondzorgfactuur.nl” of via Pin)
  • Er is een zero tolerance beleid bij agressief (zowel verbaal als lichamelijk), u zult per direct worden uitgeschreven en verliest het recht tot behandeling.

Betalingsproblemen

Er kunnen altijd situaties zich voordoen die u niet heeft voorzien, maak deze dan altijd onmiddellijk kenbaar. Mocht u voor problemen komen te staan met een (deel)betaling, neem dan contact op met de praktijk. Wij kunnen u vertellen welke stappen u moet ondernemen om verdere problemen te voorkomen. Meestal kan er een betalingsregeling getroffen worden, mits deze vooraf met ons is besproken.

Gezondheid

Bij wijzigingen in uw medicijnengebruik verzoeken wij u een recente medicijnenlijst van uw apotheek mee te nemen. Nieuwe patiënten dienen bij hun eerste bezoek een recente medicijnenlijst mee te nemen.

Afspraken tijdig afzeggen

Indien u onverhoopt een afspraak moet wijzigen dient u dit minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak te doen anders zijn wij helaas genoodzaakt de afgesproken behandeltijd bij u in rekening te brengen. De kosten die hiervoor in rekening gebracht worden bedragen € 1,50 per gereserveerde minuut. Wij zijn hier coulant want de  wettelijk termijn is minimaal 48 uur en een bedrag gelijk aan de mis gelopen omzet.