Behandelingen Tandarts Arnhem Zuid

De periodieke controle Wortelkanaalbehandeling
Mondhygiene en gebitsreiniging
Rontgenfoto’s Chirurgie
Kindertandheelkunde Kunstgebit
Fluoride Esthetische tandheelkunde
Verdoving Bleken van Tanden
Vullingen Beugels -> Orthodontie

De periodieke controle

De periodieke gebitscontrole vindt meestal 2 keer per jaar plaats, maar de frequentie wordt per persoon beoordeeld en in overleg vastgesteld. Kinderen zien wij vanwege de vele veranderingen in het gebit minimaal 2 keer per jaar, vanaf de leeftijd van 2 jaar. Tijdens een controle wordt er niet alleen gekeken naar de gezondheid van het gebit maar ook de slijmvliezen krijgen aandacht. En er wordt gelet op afwijkende mondgewoontes zoals knarsen/klemmen, etc die vaak onopgemerkt blijven maar op de lange termijn tot grote problemen kunnen lijden.

Kinderen worden spelenderwijs  “opgevoed” tot het hebben van een goede mondhygiëne en een “normaal” eetpatroon, om zo (toekomstige) problemen te voorkomen. Een gaaf gebit kan! Gaatjes zijn niet normaal, helaas wel veel voorkomend. Aanvullend houden de tandartsen de ontwikkeling van de kaak en de doorbraak van de elementen in de gaten.

Tijdens de periodieke controle voeren wij bij uitzondering meteen een behandelingen uit.  Mocht er tijdens de controle behandeling nodig blijken dan wordt daar voor een vervolg afspraak gemaakt.

Vanwege de drukte in de praktijk maken wij afspraken voor de periodieke controles het liefst vooruit, direct na de laatste afspraak. U kunt echter ook kort van te voren bellen om een afspraak te maken voor een controle. Er zijn mogelijkheden om de controle te combineren met een afspraak bij de preventieassistente of mondhygiëniste. Houd er rekening mee dat de agenda van de mondhygiëniste langer van te voren bezet is. Op korter termijn is het zo voor ons lastiger om u een gecombineerde afspraak te geven.

Mondhygiëne behandelingen

Naast tandartsen zijn er ook diverse mondhygiënistes bij ons werkzaam. Wij werken samen om u de beste mondzorg te bieden en het voorkomen van (nieuwe) problemen met het gebit.

Handelingen die door onze mondhygiënistes worden uitgevoerd zijn:

– Voorlichting geven over mondhygiëne en preventieve instructie
– Gebitsreiniging: Tandsteen verwijderen en polijsten
– Parodontium-en pocketstatussen maken
– Initiële parodontale behandeling
– Parodontale nazorg en herbeoordelingstatussen
– Bacterieel onderzoek

Ook als u geen tandarts bezoekt binnen onze praktijk kunt u behandelingen laten uitvoeren door onze mondhygiënistes. Uw eigen tandarts kan u hiervoor verwijzen en krijgt na uw behandeling een rapportage van de verrichtte behandelingen.
Tandsteen verwijderen, gebitsreiniging en polijsten kan ook zonder verwijzing plaatsvinden. Uw tandarts krijgt daarvan ook een rapportage.

Röntgenfoto’s

Met röntgenfoto’s kunnen we de plekken die niet met het oog zichtbaar zijn zien. Bijvoorbeeld tussen de kiezen, onder vullingen, onder tandvlees, in het bot. We beoordelen deze plekken o.a. op gaatjes, breuken, of ontstekingen. Ook worden er röntgenfoto’s gemaakt om de ontwikkeling van het gebit in kaart te brengen.
De stralingsbelasting van een röntgenfoto is minimaal. Bij het maken van de röntgenfoto’s zijn geen complicaties of bijwerkingen bekend.
Als u zwanger bent wordt het maken van foto’s zo veel mogelijk uitgesteld. Er zijn geen schadelijke gevolgen bekend, maar wij zullen extra zorgvuldig handelen. Is er geen andere mogelijkheid en moet er toch een röntgenfoto worden gemaakt, dan zullen wij de buik afschermen d.m.v. een loodschort gebruiken.

Kindertandheelkunde

Kinderen zien wij graag vanaf jonge leeftijd, het liefst vanaf ca. 2,5 jaar. Het kind kan dan wennen aan de tandarts en wij kunnen van jongs af aan het poetsen bijsturen en voorlichting geven over bijvoorbeeld voeding. Tijdens de periodieke controles besteden we ook aandacht aan het wisselen en de kaakgroei. Hiervoor wordt indien nodig een overzichtsröntgenfoto gemaakt.

Als het nodig is kunnen we de (blijvende) kiezen sealen. Hierbij wordt een laklaagje in de groeven van de kiezen aangebracht om de groefjes minder diep te maken. Door het groefje minder diep te maken zal het schoonhouden van deze groeven makkelijker zijn en wordt de kans op een gaatje in deze groeven kleiner.

Als er toch een gaatje is ontstaan, zullen we uitleg geven over de behandeling en het kind laten wennen. Mogelijk moet u meerdere malen terug komen voor het gaatje echt is gerepareerd. Zo proberen wij er voor te zorgen dat het kind geen angst ontwikkelt. Laat tijdens de behandeling zoveel mogelijk over aan de tandarts. Doe geen valse beloftes, zoals: “Je voelt er niets van”. Als het dan toch pijn doet, kan uw kind zich verraden voelen. Soms kan de tandarts aan de ouders verzoeken om in de wachtkamer plaats te nemen. Zo verloopt de samenwerking tussen kind en tandarts vaak beter. Als u zelf erg angstig bent, merkt uw kind dit vaak. Kijk of iemand anders met uw kind mee naar binnen kan, of neem zelf plaats in de wachtkamer.

Indien behandeling bij ons in de praktijk onverhoopt niet gaat, kunnen wij uw kind verwijzen naar een gespecialiseerde kindertandarts.

Fluoride

Fluoride is een natuurlijke stof, die de tanden en kiezen steviger maakt. Het speelt daarom een belangrijke rol in de dagelijkse verzorging van het gebit.

Wij geven meestal fluoride vanaf het doorbreken van de eerste blijven kiezen (ca 6 jaar) tot en met 16 jaar. Dit is ongeveer 3 jaar nadat de laatste kiezen doorgebroken zijn. Na het bezoek aan de tandarts of mondhygiëniste krijgen kinderen een met fluoridegel gevuld bakje in de mond, dat precies over hun gebit past. Naast deze behandeling blijft het uiteraard nodig om twee maal per dag goed te poetsen met fluoride-tandpasta. De fluorideapplicatie is een extraatje dat het gebit goed kan gebruiken.

Om plaatselijk fluoride aan te brengen kunnen we fluoridelak toepassen. Bij kinderen onder de 6 jaar wordt dit regelmatig gebruikt. Op plaatsen waar beginnende gaatjes zichtbaar zijn wordt op deze manier geprobeerd het plekje weer stabiel te krijgen. Bij volwassenen met gevoeligheid van de tanden of kiezen kan deze vorm van extra fluoride verlichting geven.

Fluoride advies
Ter voorkoming van cariës kregen kinderen in het verleden vaak fluoridetabletjes. Nadat bleek dat een lage concentratie fluoride (zoals in tandpasta) in de mond, verspreid over de dag, effectiever is, is het fluorideadvies in 1998 gewijzigd.

Het Ivoren Kruis fluorideadvies:

  • 0 t/m 1 jaar: Begin na doorbraak van het eerste tandje met een keer per dag poetsen met een peutertandpasta.
  • 2, 3 en 4 jaar: Twee keer per dag poetsen met een peutertandpasta.
  • 5 jaar en ouder: Twee tot drie keer per dag poetsen met een fluoride tandpasta. 

Het is belangrijk dat ouders (na)poetsen tot en met 10 jaar. Onder deze leeftijd is de motoriek nog onvoldoende ontwikkeld om het kind al zelfstandig te laten poetsen. 
Fluoridespoeling wordt geadviseerd bij patiënten met een verhoogd risico op tandbederf (cariës). Bijvoorbeeld bij kinderen met een beugel. Afhankelijk van de concentratie van de fluoridespoeling moeten zij dagelijks of wekelijks spoelen.

Verdoving

Binnen onze praktijk kunnen alle behandelingen worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. In 99% van de gevallen werkt de verdoving volledig. Bij een ontsteking aan bijvoorbeeld de wortelpunt van de tand of kies kan het voorkomen dat de verdoving minder goed werkzaam is. Dit komt omdat de zuurgraad van het ontstekingsweefsel ervoor zorgt dat de verdovingsvloeistof sneller dan normaal haar werkzaamheid verliest. Daarnaast is er vaak sprake van een verhoogde doorbloeding in het ontstoken gebied, waardoor de vloeistof sneller wordt afgevoerd. Soms is het dan noodzakelijk om tijdens de behandeling bij te verdoven.

Vullingen

Wij gebruiken meestal composiet om de kiezen op te vullen (wit). Naast het opvullen van gaatjes, wordt composiet ook voor esthetische doeleinden gebruikt. Lees hier meer over onder het kopje esthetische tandheelkunde. Wij vervangen amalgaamvullingen alleen indien deze niet meer voldoet of als de patiënt dat wenst.

U kunt na het vullen met composiet last hebben van napijn. Deze pijn wordt meestal veroorzaakt, doordat het materiaal iets krimpt door het uitharden met de lamp tijdens de behandeling, ook wel “krimpspanning”  genoemd. Binnen een aantal weken verdwijnt deze pijn meestal weer. Blijft de pijn aanhouden, vraag de tandarts dan om advies.

Wortelkanaalbehandelingen

In elke tand of kies zijn 1 of meerdere kanalen aanwezig waar een zenuw doorheen loopt. Bij ontsteking of afsterven van die zenuw moet een wortelkanaalbehandeling worden gedaan. Hierbij wordt het ontstoken of afgestoven zenuwweefsel verwijderd en worden de kanalen gedesinfecteerd en gevuld.

Na de wortelkanaalbehandeling houdt de tandarts de tand of kies zes tot twaalf maanden in de gaten. Blijft daarna alles goed gaan, dan is het meestal verstandig om de kies te voorzien van een kroon om hem zijn stevigheid terug te geven en breuk te voorkomen.

Chirurgie

Binnen onze praktijk worden diverse klein chirurgische ingrepen uitgevoerd. Hierbij moet u onder andere denken aan extracties, tandvlees operaties/correcties. In een aantal gevallen zal de behandeling niet worden uitgevoerd binnen de praktijk, en ontvangt u een verwijzing. De reden en mogelijkheden zullen uitvoerig met u worden besproken.

Kunstgebitten

Als er tanden of kiezen ontbreken, kunnen we deze aanvullen met een (gedeeltelijk) kunstgebit, ofwel (partiële) prothese. Soms laten we een aantal eigen wortels in de kaak zitten onder een prothese voor behoud van bot. Dit heet een overkappingsprothese.
Indien een volledige prothese niet naar behoren functioneert, is een kunstgebit op implantaten soms een goede oplossing. Er worden schroefjes in de kaak aangebracht, waar de prothese op vast klikt. Of dat mogelijk is hangt van meerdere factoren af, zoals hoeveelheid bot, locatie in de kaak, gezondheid van het tandvlees, etc.

Ook als u een volledige prothese heeft is het zeer verstandig in elk geval 1 keer per jaar voor periodieke controle te komen. Bij de controle wordt bekeken of de prothese nog goed zit en er wordt gekeken naar de gezondheid van de slijmvliezen.

Wennen aan een nieuwe prothese vraagt tijd. Bij de één gaat dat sneller dan bij de ander. Er kan sprake zijn van een drukplek. Uw tandarts zal de druk op deze punten verminderen door de prothese aan te passen.  Het is belangrijk om hiermee naar de tandarts te gaan. Het gaat niet vanzelf over. Ook kunt u in het begin wat onwennig praten en zal het eten lastiger gaan. Dit went meestal na verloop van tijd. Als u de prothese een tijd heeft gaat deze vaak wat losser zitten. Het is dan mogelijk een nieuw laagje in de prothese te laten maken, te rebasen. Hiervoor wordt door de tandarts een afdruk gemaakt en door de tandtechnicus de rebasing gedaan. Dit neemt 1 werkdag in beslag.

Net als eigen tanden en kiezen, moet uw kunstgebit ook gereinigd worden. Als u dit niet regelmatig doet, dan blijven voedselresten en plaque achter. Maak daarom uw kunstgebit schoon met een borstel en zeep. Bij de drogist vindt u speciale borstels en eventueel reinigingsmiddelen voor kunstgebitten. Tandpasta schuurt teveel en kan krassen veroorzaken. De prothese wordt dan poreus waardoor er sneller aanslag op kan komen. Ook is het goed het tandvlees, tong en gehemelte dagelijks met een borstel en tandpasta te masseren.

Kronen en bruggen

Wanneer weinig eigen tandmateriaal over is door grote vullingen of als een tand of kies ontbreekt, kan de tand of kies verstevigd worden door middel van een kroon of brug.  Een kroon wordt als een soort kapje over de tand of kies geschoven en rust op de wortel van de tand of kies.  Zo is het element weer een stuk sterker. Kronen kunnen ook op een kunstwortel (implantaat) worden geplaatst. Zo wordt een tand of kies die verloren is gegaan weer aangevuld.

Een brug bestaat uit tenminste twee pijlers (wortels) en een of meer dummies (zwevende gedeeltes). Zo wordt een tand of kies die verloren is gegaan weer aangevuld, terwijl twee andere tanden of kiezen worden versterkt.

Een bijzonder soort brug is de glasvezelbrug. Bij een glasvezelbrug wordt met een ets-lijmtechniek een verbinding gemaakt tussen de tanden of kiezen door middel van een glasvezel. Om de glasvezel wordt dan een dummy (zwevend gedeelte) gemaakt van kunststof. Deze techniek kan direct in de mond plaatsvinden of in het laboratorium op een gipsmodel worden voorbereid. Een glasvezelbrug moet gezien worden als een semi-permanente oplossing. Het is veel minder sterk en vertoont op langer termijn vaak problemen met de houvast.  Overleg de mogelijkheden uitvoerig met uw tandarts.

Esthetische tandheelkunde

Esthetische tandheelkunde is het vakgebied waarbinnen de tandarts zich bezighoudt met de verfraaiing van het ‘uiterlijk’. Het kan een oplossing zijn als men niet tevreden is met bijvoorbeeld de vorm, stand of kleur van de tanden.Bij het zoeken naar oplossingen voor uw esthetische wensen wordt altijd gezocht naar de manier om aan uw wensen te voldoen, maar tegelijk uw tanden geen schade toe te brengen. De verschillende opties worden met u besproken evenals de kosten, zodat u een goed overwogen keuze kunt maken.

Bleken

De kleur van uw tanden en kiezen is erfelijk bepaald, maar kan onder andere door voedingsstoffen en ouderdom veranderen. Tanden en kiezen kunnen enkele tinten lichter worden gemaakt door ze te bleken. Dit kan goede resultaten opleveren. Het bleekresultaat is afhankelijk van de oorzaak van de verkleuring. Uw tandarts  kan u hierin adviseren. Na een paar jaar krijgt de tand of kies meestal ook weer de oorspronkelijke kleur terug. Het drinken van veel koffie en wijn, maar ook roken versnellen dit proces. Restauraties als vullingen of kronen bleken niet. Vullingen kunnen eventueel na het bleken vervangen worden door een lichtere tint vulling.
Bleken kan voor verhoogde gevoeligheid van de tand of voor pijnlijk tandvlees zorgen. De mate van gevoeligheid verschilt per persoon.

In onze praktijk werken we voornamelijk met de thuisbleekmethode. Hiervoor maakt de tandarts of mondhygiëniste een afdruk van uw gebit. Op basis daarvan maakt de tandtechnicus een doorzichtige kunstof lepel. Deze krijgt u met de bijbehorende bleekgel en duidelijke instructies van uw tandarts mee naar huis. De lepel met bleekgel wordt een aantal dagen een aantal uren per dag gedragen.

Indien 1 tand of kies erg verkleurd is na een wortelkanaalbehandeling kan deze van binnenuit gebleekt worden. Na het verwijderen van de aanwezige vulling wordt voor een bepaalde tijd bleekgel ingesloten met hoge concentratie bleekmiddel en zullen dit verversen tot het gewenste resultaat is bereikt.  Na verwijdering van de bleekgel wordt dan de nieuwe blijvende vulling aangebracht.

Orthodontie

Binnen onze praktijk is 1 tandarts aanwezig, die ook eenvoudige orthodontische behandelingen uitvoert.

Een beugel zorgt ervoor dat je tanden en kiezen weer recht komen te staan. Dat wil zeggen met behulp van een beugel zorgen voor een goed functionerend en regelmatig gebit, dat goed is schoon te houden en er mooi en regelmatig uitziet.
Er zijn verschillende soorten beugels: vaste en uitneembare beugels, beugels die de stand van je tanden en kiezen beïnvloeden en beugels die de groei van je kaak beïnvloeden. Welke beugel je krijgt, hangt af van wat er precies moet gebeuren. Om dit te bepalen wordt er altijd een behandelplan gemaakt, waarvoor gebitsmodellen en röntgen-overzichtsfoto’s worden gemaakt.

Beugels die de kaakstand beïnvloeden werken alleen bij kinderen die nog in de groei zijn.
Bij een terugliggende onderkaak krijg je een activator, ofwel een blokbeugel. Bij het praten of slikken moet de onderkaak naar voren bewegen. Zo beïnvloedt de activator de groei van de boven- en onderkaak. De buiten(boord)beugel is bedoeld om de groei van de bovenkaak te remmen, terwijl de groei van de onderkaak gewoon doorgaat. Meestal is de stand van de kaak na zes tot negen maanden al voldoende verbeterd en hoef je hem alleen ’s nachts nog maar te dragen.

De plaatbeugel bestaat uit een kunststof plaat, dat tegen je gehemelte zit, en ijzeren haakjes die om je tanden of kiezen zitten of een ijzeren draad die aan de voorkant van je tanden loopt. Deze beugel is uitneembaar. Een plaatbeugel kan tanden of kiezen kantelen, maar niet verplaatsen. Hij is dus bedoeld om tanden of kiezen die scheef staan, recht te duwen.

De vaste beugel (slotjesbeugel) is de meest gebruikte beugel. De vaste beugel bestaat uit slotjes die één voor één op je tanden en kiezen worden geplakt. Daarom heet deze beugel ook wel een slotjesbeugel. Door de slotjes loopt een metalen draad, die de tanden en kiezen op hun plaats duwt. Iedere tand of kies kan apart en in iedere richting worden verplaatst. De behandeling begint met een zeer dunne draad. Tijdens de maandelijkse controle beoordeelt de tandarts of er een dikkere draad in kan. Zo verplaatsen de tanden langzaam naar de gewenste positie.

Indien de onder- en de bovenkaak ten opzichte van elkaar goed staan of invloed op de kaakgroei niet (meer) gewenst is, kan een slotjesbeugel ook op latere leeftijd gedragen worden.
Om te voorkomen dat je tanden en kiezen weer terug gaan naar hun oude stand van voor de beugel, krijg je aan het eind van de behandeling altijd een retentiebeugel. Hiermee houd je het effect van je andere beugel als het ware dus vast. Er wordt meestal in de onder- en bovenkaak een draadje geplaatst aan de binnenkant van de tanden, van hoektand tot hoektand. Deze is niet zichtbaar. Daarbij wordt vaak voor het bovengebit een extra retantiebeugel gemaakt die ’s nachts gedragen moet worden. Het eerste jaar elke nacht, daarna kan het minder gedragen worden. De metalen draadjes moeten levenslang blijven zitten voor behoud van het resultaat van de beugel.
Om je tanden schoon en gezond te houden, is goede mondverzorging nodig. Dat geldt zeker als je een beugel draagt. De tandarts die je beugel plaatst, geeft je een poetsinstructie.
Met een vaste beugel is het lastiger om je tanden te poetsen. Toch is dit erg belangrijk, want als er plaque achterblijft heb je kans op gaatjes rondom de slotjes. Begin met het poetsen van het gedeelte van je tanden en kiezen boven de slotjes. Poets daarna de slotjes zelf goed en eindig met het deel van je tanden en kiezen onder de slotjes. Gebruik hiervoor een tandpasta met fluoride en een tandenborstel met een rechte steel, een korte borstelkop en niet te harde haartjes. Er zijn ook speciale (electrische) tandenborstels voor een slotjesbeugel. Met een ragertje kun je de ruimte tussen de beugel en de tanden poetsen. Vergeet ook je tandvlees niet!

Tips voor ouders
Tijdens het dragen van een beugel blijven preventie en een perfecte mondhygiëne erg belangrijk. De orthodontische controles bij de tandarts zijn daarom geen vervanging van de gewone periodieke controle. Indien gewenst kan de tandarts die de beugelbehandeling doet ook de periodieke controle uitvoeren tijdens een maandelijkse beugelcontrole. Het is mogelijk dat het dragen van een beugel, vooral in het begin, het praten bemoeilijkt of dat de speekselvloed toeneemt. Dit is volkomen normaal. Als er genoeg gewenning is aan de beugel verdwijnt dit vanzelf.

Stimuleer uw kind ertoe om tenminste 2 tot 3 maal daags de tanden en beugel te poetsen. Stimuleer uw kind tot het nakomen van de instructies van de tandarts . Het succes van een orthodontische behandeling is immers grotendeels afhankelijk van de medewerking van uw kind.