Tarieven

Voor meer informatie vindt u ook op VergelijkMondzorg.nl bij de tandartstarieven.

Of hieronder:

Verdoving

Code M/T* Prestaties Tarief
A10
Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 13,16
A15
Oppervlakte verdoving € 6,84
A20
Behandeling onder algehele narcose
**

Verdoving door middel van een roesje

Code M/T* Prestaties Tarief
B10
Introductie roesje (lachgassedatie) € 26,33
B11
Toediening roesje (lachgassedatie) € 26,33
B12
Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 34,33

Consultatie en diagnostiek

Code M/T* Prestaties Tarief
C11
Periodieke controle € 20,01
C13
Probleemgericht consult € 20,01
C22
Schriftelijke medische anamnese € 20,01
C28
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 94,77
C29
*
Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 26,33
C65
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 52,65
C70
Keuringsrapport met bitewingfoto’s
**
C75
Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s
**
C76
Afgifte gezondheidsverklaring
**
C80
Mondzorg aan huis € 15,80
C84
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 42,12
C85
Weekendbehandeling € 20,01
C86
Avondbehandeling € 20,01
C87
Nachtbehandeling € 20,01
C90
Niet nagekomen afspraak
**

Wortelkanaalbehandelingen

Code M/T* Prestaties Tarief
E01
Wortelkanaalbehandeling consult € 20,01
E02
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 36,86
E03
Consult na tandheelkundig ongeval € 28,96
E04
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 44,86
E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 94,77
E14
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 136,89
E16
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 179,02
E17
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 221,14
E19
Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 15,80
E31
Snij-/ hoektand € 105,30
E32
Premolaar € 147,42
E33
Molaar € 189,55
E34
*
Aanbrengen retrograde vulling € 21,06
E36
*
Het trekken van een element met re-implantatie € 73,71
E37
Kijkoperatie € 63,18
E40
Directe pulpa-overkapping € 26,33
E42
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 10,53
E43
*
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 21,06
E44
Verwijderen spalk € 5,27
E45
Aanbrengen rubberdam € 10,53
E51
Verwijderen van kroon of brug € 31,59
E52
Moeilijke wortelkanaalopening € 26,33
E53
Verwijderen van wortelstift € 36,86
E54
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 26,33
E55
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 26,33
E56
Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 36,86
E57
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 26,33
E60
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 42,12
E61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 73,71
E62
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 47,39
E63
*
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 39,49
E64
Afsluiting van open wortelpunt € 42,12
E66
Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 42,12
E77
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 52,65
E78
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 26,33
E85
Elektronische lengtebepaling € 13,16
E86
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 71,08
E87
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 52,65
E90
Inwendig bleken, eerste zitting € 42,12
E95
Inwendig bleken, elke volgende zitting € 15,80
E97
*
Uitwendig bleken per kaak € 65,81
E98
Materialen voor thuisbleken
**

Kaakgewrichtbehandelingen

Code M/T* Prestaties Tarief
G01
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 131,63
G02
Spieractiviteitsmeting en registratie € 84,24
G03
Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 57,92
G10
Niet-standaard beetregistratie € 78,98
G11
Scharnierasbepaling € 78,98
G12
Centrale relatiebepaling € 73,71
G13
Protrale/laterale bepalingen € 52,65
G14
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 473,87
G15
Voor het behouden van beethoogte € 26,33
G16
Therapeutische positiebepaling € 26,33
G20
Beetregistratie intra-oraal € 52,65
G33
*
Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 52,65
G61
Instructie spieroefeningen € 52,65
G62
*
Occlusale spalk € 142,16
G63
*
Repositiespalk € 210,61
G64
Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 26,33
G65
*
Indirect planmatig inslijpen € 289,58
G66
Biofeedbacktherapie € 47,39
G67
Behandeling triggerpoint € 57,92
G69
*
Opbeetplaat € 57,92
G71
*
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 263,26
G72
Controlebezoek MRA € 26,33
G73
*
Reparatie MRA met afdruk € 42,12

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Code M/T* Prestaties Tarief
H11
Trekken tand of kies € 39,49
H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 29,48
H21
Kosten hechtmateriaal € 5,68
H26
Hechten weke delen € 57,92
H35
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 63,18
H40
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 47,39
H41
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 31,59
H42
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 63,18
H43
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 84,24
H44
Primaire antrumsluiting € 57,92
H50
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 52,65
H55
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 15,80
H59
Behandeling kaakbreuk, per kaak € 73,71
H60
Marsupialisatie € 73,71
H65
Primaire sluiting € 142,16
H70
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 73,71
H75
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 142,16
H80
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 100,04
H85
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 168,49
H90
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 52,65

Implantaten

Code M/T* Prestaties Tarief
J01
Initieel onderzoek implantologie € 58,35
J02
Verlengd onderzoek implantologie € 89,77
J03
*
Proefopstelling € 121,19
J05
Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 40,40
J06
Vrijleggen foramen mentale € 26,93
J07
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
**
J08
*
Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 17,95
J09
*
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 215,45
J10
*
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 134,66
J11
Prepareren donorplaats € 121,19
J12
*
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 130,17
J13
*
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 62,84
J15
*
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 76,31
J16
*
Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 76,31
J17
*
Aanvullende ophoging bodem bijholte € 116,70
J18
*
Ophoging bodem bijholte orthograad € 53,86
J19
Toeslag esthetische zone € 58,35
J20
*
Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 175,06
J21
*
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 62,84
J22
*
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 103,24
J23
*
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 67,33
J24
*
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 22,44
J25
*
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 40,40
J26
Moeizaam verwijderen implantaat € 148,12
J27
*
Vervangen implantaat € 175,06
J30
Bindweefseltransplantaat, eerste € 94,26
J31
Volgende bindweefseltransplantaat € 44,89
J32
*
Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 103,24
J40
*
Twee magneten/drukknoppen € 139,15
J41
*
Elke volgende magneet, drukknop € 31,42
J42
*
Staaf tussen twee implantaten € 184,03
J43
*
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 58,35
J44
*
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 22,44
J50
*
Boven- en onder klikgebit € 462,33
J51
*
Onder-klikgebit € 300,74
J52
*
Boven-klikgebit € 300,74
J53
*
Omvorming klikgebit € 89,77
J54
*
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 116,70
J55
*
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 134,66
J56
*
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 157,10
J57
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 76,31
J58
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 98,75
J59
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 121,19
J60
Specifiek consult nazorg implantologie € 49,37
J61
Uitgebreid consult nazorg implantologie € 80,80
J70
*
Opvullen zonder staafdemontage € 125,68
J71
*
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 157,10
J72
*
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 179,55
J73
*
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 201,99
J74
*
Reparatie zonder staafdemontage € 49,37
J75
*
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 94,26
J76
*
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 116,70
J77
*
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 139,15
J97
Overheadkosten implantaten € 164,96
J98
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 93,36

Preventieve mondzorg

Code M/T* Prestaties Tarief
M01
Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 11,80
M02
Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 11,80
M03
Gebitsreiniging, per 5 minuten € 11,80
M05
Beslijpen en/of behandelen melkelement € 23,69
M10
Fluoridebehandeling, methode I € 26,33
M20
Fluoridebehandeling, methode II € 21,06
M32
*
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 15,80
M61
*
Mondbeschermer € 23,69

Kunstgebitten

Code M/T* Prestaties Tarief
P01
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 36,86
P02
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 78,98
P03
*
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 52,65
P04
*
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 78,98
P06
Tissue conditioning volledig kunstgebit € 36,86
P07
*
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 15,80
P08
*
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 42,12
P10
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 78,98
P14
Individuele afdruk met randopbouw € 57,92
P15
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 157,96
P16
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 57,92
P17
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 52,65
P18
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 15,80
P21
*
Volledig kunstgebit bovenkaak € 157,96
P25
*
Volledig kunstgebit onderkaak € 210,61
P27
Reoccluderen € 52,65
P28
Naregistratie en remounten € 52,65
P29
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 42,12
P30
*
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 342,24
P31
*
Wortelkap met stift € 131,63
P32
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 78,98
P33
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 52,65
P34
*
Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 215,87
P35
*
Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 294,85
P36
Individuele afdruk zonder randopbouw € 26,33
P37
Frontopstelling in aparte zitting € 31,59
P38
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 57,92
P39
Toeslag voor bepaling neutrale zone € 78,98
P40
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,16
P41
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 26,33
P42
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 26,33
P43
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 31,59
P45
*
Noodkunstgebit € 105,30
P51
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 36,86
P52
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 78,98
P53
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 52,65
P54
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 78,98
P56
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 36,86
P57
*
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 15,80
P58
*
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 42,12
P60
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 31,59
P65
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 26,33
P70
*
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 147,42
P78
*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 42,12
P79
*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 42,12

Kronen en bruggen

Code M/T* Prestaties Tarief
R08
*
Eenvlaks composiet inlay € 63,18
R09
*
Tweevlaks composiet inlay € 121,10
R10
*
Drievlaks composiet inlay € 157,96
R11
*
Eenvlaksinlay € 94,77
R12
*
Tweevlaksinlay € 147,42
R13
*
Drievlaksinlay € 210,61
R14
Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 26,33
R24
*
Kroon € 231,67
R28
*
Endokroon, indirect vervaardigd € 63,18
R29
Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 52,65
R31
Opbouw plastisch materiaal € 31,59
R32
*
Gegoten opbouw, indirecte methode € 52,65
R33
*
Gegoten opbouw, directe methode € 105,30
R40
*
Eerste brugtussendeel € 157,96
R45
*
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 78,98
R46
*
Brugverankering, per anker € 52,65
R49
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 131,63
R50
*
Metalen fixatiekap met afdruk € 26,33
R55
*
Gipsslot met extra afdruk € 26,33
R60
*
Plakbrug zonder preparatie € 105,30
R61
*
Plakbrug met preparatie € 157,96
R65
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 36,86
R66
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 21,06
R70
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 57,92
R71
*
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 57,92
R72
Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 31,59
R73
Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 21,06
R74
*
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 21,06
R75
Opnieuw vastzetten plakbrug € 52,65
R76
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 26,33
R77
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 26,33
R78
*
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 63,18
R79
*
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 105,30
R80
*
Temporaire, eerste voorziening € 26,33
R85
*
Temporaire, volgende voorziening € 10,53
R90
*
Gedeeltelijk voltooid werk
**

Tandvleesbehandelingen

Code M/T* Prestaties Tarief
T11
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 139,53
T12
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 152,69
T21
Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 28,43
T22
Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 21,06
T31
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 81,61
T32
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 94,77
T33
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 42,12
T51
Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 73,71
T52
Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 55,28
T53
Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 106,36
T54
Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 80,03
T55
Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 141,63
T56
Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 106,36
T57
*
Toepassing lokaal medicament € 56,86
T60
Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 139,53
T61
Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 152,69
T70
Flapoperatie tussen 2 elementen € 171,12
T71
Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 263,26
T72
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 315,91
T73
Directe post-operatieve zorg, kort € 52,65
T74
Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 141,63
T75
Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 136,89
T76
Tuber- of retromolaarplastiek € 65,81
T80
Tandvleestransplantaat € 113,20
T81
Tuber- of retromolaarplastiek € 92,14
T82
Tandvleescorrectie, per element € 50,02
T83
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 131,63
T84
*
Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 315,91
T85
*
Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 105,30
T86
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 171,12
T87
Kroonverlenging per element € 171,12
T88
Kroonverlenging per sextant € 315,91
T89
Directe post-operatieve zorg, kort € 52,65
T90
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 141,63
T91
Pocketregistratie € 31,59
T92
Parodontiumregistratie € 63,18
T93
*
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 36,86
T94
Behandeling tandvleesabces € 71,08
T95
*
(Draad)Spalk € 21,06
T96
Uitgebreide voedingsanalyse € 52,65

Uurtarieven

Code M/T* Prestaties Tarief
U02
*
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de AWBZ-instelling € 143,94
U03
*
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld € 165,48
U05
*
Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 13,79
U10
*
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten € 165,48
U20
Second opinion verricht door de Stichting TIP € 173,13

Vullingen

Code M/T* Prestaties Tarief
V15
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 63,18
V30
Fissuurlak, eerste element € 23,69
V35
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,16
V40
Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,27
V50
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 10,53
V70
*
Parapulpaire stift € 10,53
V71
Eénvlaksvulling amalgaam € 26,33
V72
Tweevlaksvulling amalgaam € 35,28
V73
Drievlaksvulling amalgaam € 45,81
V74
Meervlaksvulling amalgaam € 64,24
V80
*
Wortelkanaalstift € 18,43
V81
Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer € 32,64
V82
Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 45,81
V83
Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 56,34
V84
Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 74,77
V85
*
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 7,90
V91
Eénvlaksvulling composiet € 42,12
V92
Tweevlaksvulling composiet € 55,28
V93
Drievlaksvulling composiet € 65,81
V94
Meervlaksvulling composiet € 84,24

Maken en beoordelen foto’s

Code M/T* Prestaties Tarief
X10
Kleine röntgenfoto € 14,74
X21
Kaakoverzichtsfoto € 63,18
X22
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 63,18
X24
Schedelfoto € 28,43
X25
Maken meerdimensionale kaakfoto € 126,36
X26
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 52,65

Abonnementstarieven

Code M/T* Prestaties Tarief
Z10
*
Abonnement categorie A per maand € 6,84
Z20
*
Abonnement categorie B per maand € 10,53
Z30
*
Abonnement categorie C per maand € 14,22
Z40
*
Abonnement categorie D per maand € 17,38
Z50
*
Abonnement categorie E per maand € 21,06
Z60
*
Abonnement categorie F per maand € 5,79