Tarieven

Voor meer informatie over de tandartstarieven vindt u ook op VergelijkMondzorg.nl bij de tandartstarieven.

Techniektarieven:

Een indicatie van onze techniektarieven (techniekkosten zijn bijvoorbeeld van toepassing bij een kroon/brug plaatje frame etc.) vindt u hier: Techniektarieven Tandarts Arnhem Zuid

Tandartstarieven 2018:

Groep / Code Kosten M/T* Prestaties / omschrijvingen Tarief 2018
.    
Verdoving (A-codes)      
Top ↟    
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 13.81
A15 Oppervlakte verdoving Oppervlakte verdoving € 7.18
A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie Behandeling onder algehele narcose of sedatie Kostprijs
.    
Verdoving door middel van een roesje (B-codes)      
Top ↟    
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) Introductie roesje (lachgassedatie) € 27.63
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) Toediening roesje (lachgassedatie) € 27.63
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35.22
.    
Consultatie en diagnostiek (C-codes)      
Top ↟    
C11 Periodieke controle Periodieke controle € 21.00
C13 Probleemgericht consult Probleemgericht consult € 21.00
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 21.00
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99.46
C29 Ja * Studiemodellen t.b.v. behandelplan Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27.63
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 55.26
C80 Mondzorg aan huis Mondzorg aan huis € 16.58
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 44.21
C85 Weekendbehandeling Weekendbehandeling € 21.00
C86 Avondbehandeling Avondbehandeling € 21.00
C87 Nachtbehandeling Nachtbehandeling € 21.00
.    
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)      
Top ↟    
E01 Wortelkanaalbehandeling consult Wortelkanaalbehandeling consult € 21.00
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 38.68
E03 Consult na tandheelkundig ongeval Consult na tandheelkundig ongeval € 30.39
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 46.02
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 99.46
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 143.67
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 187.87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 232.08
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 16.58
E31 Snij-/ hoektand Snij-/ hoektand € 110.51
E32 Premolaar Premolaar € 154.72
E33 Molaar Molaar € 198.93
E34 Ja * Aanbrengen retrograde vulling Aanbrengen retrograde vulling € 22.10
E36 Ja * Het trekken van een element met re-implantatie Het trekken van een element met re-implantatie € 77.36
E37 Kijkoperatie Kijkoperatie € 66.31
E40 Directe pulpa-overkapping Directe pulpa-overkapping € 27.63
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11.05
E43 Ja * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22.10
E44 Verwijderen spalk, per element Verwijderen spalk, per element € 5.53
E45 Aanbrengen rubberdam Aanbrengen rubberdam € 11.05
E51 Verwijderen van kroon of brug Verwijderen van kroon of brug € 33.15
E52 Moeilijke wortelkanaalopening Moeilijke wortelkanaalopening € 27.63
E53 Verwijderen van wortelstift Verwijderen van wortelstift € 38.68
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 27.63
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 27.63
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 38.68
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 27.63
E60 Ja * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44.21
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 77.36
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 49.73
E63 Ja * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 41.44
E64 Afsluiting van open wortelpunt Afsluiting van open wortelpunt € 44.21
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 44.21
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 55.26
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 27.63
E85 Elektronische lengtebepaling Elektronische lengtebepaling € 13.81
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 74.60
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 55.26
E90 Inwendig bleken, eerste zitting Inwendig bleken, eerste zitting € 44.21
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16.58
E97 Ja * Uitwendig bleken per kaak Uitwendig bleken per kaak € 69.07
E98 Materialen voor thuisbleken Materialen voor thuisbleken Kostprijs
.    
kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)      
Top ↟    
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 138.14
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie Spieractiviteitsmeting en registratie € 88.41
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 60.78
G10 Niet-standaard beetregistratie Niet-standaard beetregistratie € 82.89
G11 Scharnierasbepaling Scharnierasbepaling € 82.89
G12 Centrale relatiebepaling Centrale relatiebepaling € 77.36
G13 Protrale/laterale bepalingen Protrale/laterale bepalingen € 55.26
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 497.32
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte Toeslag voor het behouden van beethoogte € 27.63
G16 Therapeutische positiebepaling Therapeutische positiebepaling € 27.63
G20 Beetregistratie intra-oraal Beetregistratie intra-oraal € 55.26
G33 Ja * Aanbrengen front/hoektandgeleiding Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 55.26
G61 Instructie spieroefeningen Instructie spieroefeningen € 55.26
G62 Ja * Occlusale spalk Occlusale spalk € 149.19
G63 Ja * Repositiespalk Repositiespalk € 221.03
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 27.63
G65 Ja * Indirect planmatig inslijpen Indirect planmatig inslijpen € 303.92
G66 Biofeedbacktherapie Biofeedbacktherapie € 49.73
G67 Behandeling triggerpoint Behandeling triggerpoint € 60.78
G68 Ja * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk € 44.21
G69 Ja * Opbeetplaat Opbeetplaat € 60.78
G71 Ja * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 276.29
G72 Controlebezoek MRA Controlebezoek MRA € 27.63
G73 Ja * Reparatie MRA met afdruk Reparatie MRA met afdruk € 44.21
.    
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)      
Top ↟    
H11 Trekken tand of kies Trekken tand of kies € 41.44
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30.94
H21 Kosten hechtmateriaal Kosten hechtmateriaal € 5.83
H26 Hechten weke delen Hechten weke delen € 60.78
H33 Hemisectie van een molaar Hemisectie van een molaar € 66.31
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 66.31
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 49.73
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 33.15
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 66.31
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 88.41
H44 Primaire antrumsluiting Primaire antrumsluiting € 60.78
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling € 55.26
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16.58
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak Behandeling kaakbreuk, per kaak € 77.36
H60 Marsupialisatie Marsupialisatie € 77.36
H65 Primaire sluiting Primaire sluiting € 149.19
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 77.36
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 149.19
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 104.99
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 176.82
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 55.26
.    
Implantaten (J-codes)      
Top ↟    
J01 Initieel onderzoek implantologie Initieel onderzoek implantologie € 61.27
J02 Ja * Verlengd onderzoek implantologie Verlengd onderzoek implantologie € 94.26
J03 Ja * Proefopstelling Proefopstelling € 127.25
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 42.42
J06 Vrijleggen foramen mentale Vrijleggen foramen mentale € 28.28
J07 Ja * Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
J08 Ja * Aanbrengen botvervangers in extractie wond Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 18.85
J09 Ja * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 226.22
J10 Ja * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 141.39
J11 Prepareren donorplaats Prepareren donorplaats € 127.25
J12 Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 136.67
J13 Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 65.98
J15 Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 80.12
J16 Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 80.12
J17 Ja * Aanvullende ophoging bodem bijholte Aanvullende ophoging bodem bijholte € 122.54
J18 Ja * Ophoging bodem bijholte orthograad Ophoging bodem bijholte orthograad € 56.55
J19 Toeslag esthetische zone Toeslag esthetische zone € 61.27
J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak Plaatsen eerste implantaat per kaak € 215.38
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 77.29
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 108.40
J23 Ja * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 70.69
J24 Ja * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 23.56
J25 Ja * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 42.42
J26 Moeizaam verwijderen implantaat Moeizaam verwijderen implantaat € 155.53
J27 Vervangen implantaat Vervangen implantaat € 215.38
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste Bindweefseltransplantaat, eerste € 98.97
J31 Volgende bindweefseltransplantaat Volgende bindweefseltransplantaat € 47.13
J32 Ja * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 108.40
J33 Kosten implantaat Kosten implantaat € 302.70
J40 Ja * Twee magneten/drukknoppen Twee magneten/drukknoppen € 146.10
J41 Ja * Elke volgende magneet, drukknop Elke volgende magneet, drukknop € 32.99
J42 Ja * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 193.23
J43 Ja * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 61.27
J44 Ja * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 23.56
J50 Ja * Boven- en onder klikgebit Boven- en onder klikgebit € 485.43
J51 Ja * Onder-klikgebit Onder-klikgebit € 315.76
J52 Ja * Boven-klikgebit Boven-klikgebit € 315.76
J53 Ja * Omvorming klikgebit Omvorming klikgebit € 94.26
J54 Ja * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 122.54
J55 Ja * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 141.39
J56 Ja * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 164.95
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 80.12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 103.68
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 127.25
J60 Specifiek consult nazorg implantologie Specifiek consult nazorg implantologie € 51.84
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie Uitgebreid consult nazorg implantologie € 84.83
J70 Ja * Opvullen zonder staafdemontage Opvullen zonder staafdemontage € 131.96
J71 Ja * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 164.95
J72 Ja * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 188.52
J73 Ja * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 212.08
J74 Ja * Reparatie zonder staafdemontage Reparatie zonder staafdemontage € 51.84
J75 Ja * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 98.97
J76 Ja * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 122.54
J77 Ja * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 146.10
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 479.77
J97 Overheadkosten implantaten Overheadkosten implantaten € 169.23
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 35.22
.    
Preventieve mondzorg (M-codes)      
Top ↟    
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 12.39
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 12.39
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten Gebitsreiniging, per vijf minuten € 12.39
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24.87
M10 Fluoridebehandeling, methode I Fluoridebehandeling, methode I € 27.63
M20 Fluoridebehandeling, methode II Fluoridebehandeling, methode II € 22.10
M32 Ja * Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 16.58
M61 Ja * Mondbeschermer Mondbeschermer € 24.87
.    
Kunstgebitten (P-codes)      
Top ↟    
P01 Ja * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 38.68
P02 Ja * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 82.89
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 55.26
P04 Ja * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 82.89
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 38.68
P07 Ja * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16.58
P08 Ja * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 44.21
P10 Ja * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 82.89
P14 Individuele afdruk met randopbouw Individuele afdruk met randopbouw € 60.78
P15 Ja * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 165.77
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 60.78
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 55.26
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16.58
P21 Ja * Volledig kunstgebit bovenkaak Volledig kunstgebit bovenkaak € 165.77
P25 Ja * Volledig kunstgebit onderkaak Volledig kunstgebit onderkaak € 221.03
P27 Reoccluderen Reoccluderen € 55.26
P28 Naregistratie en remounten Naregistratie en remounten € 55.26
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 44.21
P30 Ja * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 359.17
P31 Ja * Wortelkap met stift Wortelkap met stift € 138.14
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 82.89
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 55.26
P34 Ja * Frame kunstgebit, 1-4 elementen Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 226.55
P35 Ja * Frame kunstgebit, 5-13 elementen Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 309.44
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw Individuele afdruk zonder randopbouw € 27.63
P37 Frontopstelling in aparte zitting Frontopstelling in aparte zitting € 33.15
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 60.78
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone Toeslag voor bepaling neutrale zone € 82.89
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13.81
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 27.63
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 27.63
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 33.15
P45 Ja * Noodkunstgebit Noodkunstgebit € 110.51
P51 Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 38.68
P52 Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 82.89
P53 Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 55.26
P54 Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 82.89
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 38.68
P57 Ja * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16.58
P58 Ja * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 44.21
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33.15
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 27.63
P70 Ja * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak € 154.72
P78 Ja * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 44.21
P79 Ja * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 44.21
.    
Kronen en bruggen (R-codes)      
Top ↟    
R08 Ja * Eenvlaks composiet inlay Eenvlaks composiet inlay € 66.31
R09 Ja * Tweevlaks composiet inlay Tweevlaks composiet inlay € 127.09
R10 Ja * Drievlaks composiet inlay Drievlaks composiet inlay € 165.77
R11 Ja * Eenvlaksinlay Eenvlaksinlay € 99.46
R12 Ja * Tweevlaksinlay Tweevlaksinlay € 154.72
R13 Ja * Drievlaksinlay Drievlaksinlay € 221.03
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 27.63
R24 Ja * Kroon Kroon € 243.13
R28 Ja * Endokroon, indirect vervaardigd Endokroon, indirect vervaardigd € 66.31
R29 Ja * Confectiekroon Confectiekroon € 49.73
R31 Opbouw plastisch materiaal Opbouw plastisch materiaal € 55.26
R32 Ja * Gegoten opbouw, indirecte methode Gegoten opbouw, indirecte methode € 55.26
R33 Ja * Gegoten opbouw, directe methode Gegoten opbouw, directe methode € 110.51
R40 Ja * Eerste brugtussendeel Eerste brugtussendeel € 165.77
R45 Ja * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 82.89
R46 Ja * Brugverankering, per anker Brugverankering, per anker € 55.26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 138.14
R50 Ja * Metalen fixatiekap met afdruk Metalen fixatiekap met afdruk € 27.63
R55 Ja * Gipsslot met extra afdruk Gipsslot met extra afdruk € 27.63
R60 Ja * Plakbrug zonder preparatie Plakbrug zonder preparatie € 110.51
R61 Ja * Plakbrug met preparatie Plakbrug met preparatie € 165.77
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 38.68
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22.10
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 60.78
R71 Ja * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 60.78
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 33.15
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22.10
R74 Ja * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22.10
R75 Ja * Opnieuw vastzetten plakbrug Opnieuw vastzetten plakbrug € 55.26
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 27.63
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 27.63
R78 Ja * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 66.31
R79 Ja * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 110.51
R80 Ja * Temporaire, eerste voorziening Temporaire, eerste voorziening € 27.63
R85 Ja * Temporaire, volgende voorziening Temporaire, volgende voorziening € 11.05
R90 Ja * Gedeeltelijk voltooid werk Gedeeltelijk voltooid werk € 999.99
.    
Tandvleesbehandelingen (T-codes)      
Top ↟    
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146.43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160.25
T21 Grondig reinigen wortel, complex Grondig reinigen wortel, complex € 29.84
T22 Grondig reinigen wortel, standaard Grondig reinigen wortel, standaard € 22.10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 85.65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 99.46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44.21
T41 Beperkt consult parodontale nazorg Beperkt consult parodontale nazorg € 58.02
T42 Consult parodontale nazorg Consult parodontale nazorg € 83.99
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg Uitgebreid consult parodontale nazorg € 111.62
T44 Complex consultparodontale nazorg Complex consultparodontale nazorg € 148.64
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist
T57 Ja * Toepassing lokaal medicament Toepassing lokaal medicament € 59.68
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 146.43
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 160.25
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen Flapoperatie tussen 2 elementen € 179.59
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 276.29
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) € 331.54
T73 Directe post-operatieve zorg, kort Directe post-operatieve zorg, kort € 55.26
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 148.64
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 143.67
T76 Tuber- of retromolaarplastiek Tuber- of retromolaarplastiek € 69.07
T80 Tandvleestransplantaat Tandvleestransplantaat € 118.80
T81 Tuber- of retromolaarplastiek Tuber- of retromolaarplastiek € 96.70
T82 Tandvleescorrectie per element Tandvleescorrectie per element € 52.49
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) € 138.14
T84 Ja * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 331.54
T85 Ja * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 110.51
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 179.59
T87 Kroonverlenging per element Kroonverlenging per element € 179.59
T88 Kroonverlenging per sextant Kroonverlenging per sextant € 331.54
T89 Directe post-operatieve zorg, kort Directe post-operatieve zorg, kort € 55.26
T90 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 148.64
T91 Pocketregistratie Pocketregistratie € 33.15
T92 Parodontiumregistratie Parodontiumregistratie € 66.31
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 38.68
T94 Behandeling tandvleesabces Behandeling tandvleesabces € 74.60
T95 Ja * (Draad)Spalk (Draad)Spalk € 22.10
T96 Uitgebreide voedingsanalyse Uitgebreide voedingsanalyse € 55.26
.    
Uurtarieven (U-codes)      
Top ↟    
U05 Ja * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 14.47
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP Second opinion verricht door de Stichting TIP € 180.95
U25 Ja * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 12.59
U35 Ja * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 14.47
.    
Vullingen (V-codes)      
Top ↟    
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 66.31
V30 Fissuurlak eerste element Fissuurlak eerste element € 24.87
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 13.81
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament € 5.53
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11.05
V70 Ja * Parapulpaire stift Parapulpaire stift € 11.05
V71 Eénvlaksvulling amalgaam Eénvlaksvulling amalgaam € 23.21
V72 Tweevlaksvulling amalgaam Tweevlaksvulling amalgaam € 37.02
V73 Drievlaksvulling amalgaam Drievlaksvulling amalgaam € 48.07
V74 Meervlaksvulling amalgaam Meervlaksvulling amalgaam € 67.41
V80 Ja * Wortelkanaalstift Wortelkanaalstift € 19.34
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 34.26
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 48.07
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 59.13
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 78.47
V85 Ja * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8.29
V91 Eénvlaksvulling composiet Eénvlaksvulling composiet € 44.21
V92 Tweevlaksvulling composiet Tweevlaksvulling composiet € 58.02
V93 Drievlaksvulling composiet Drievlaksvulling composiet € 69.07
V94 Meervlaksvulling composiet Meervlaksvulling composiet € 88.41
.    
Maken en/of beoordelen foto’s (X-codes)      
Top ↟    
X10 Kleine röntgenfoto Kleine röntgenfoto € 15.47
X21 Kaakoverzichtsfoto Kaakoverzichtsfoto € 66.31
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak € 66.31
X24 Schedelfoto Schedelfoto € 29.84
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto Maken meerdimensionale kaakfoto € 132.62
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 55.26
.    
Abonnementen (Z-codes)      
Top ↟    
Z10 Ja * Abonnement categorie A per maand Abonnement categorie A per maand € 7.18
Z20 Ja * Abonnement categorie B per maand Abonnement categorie B per maand € 11.05
Z30 Ja * Abonnement categorie C per maand Abonnement categorie C per maand € 14.92
Z40 Ja * Abonnement categorie D per maand Abonnement categorie D per maand € 18.23
Z50 Ja * Abonnement categorie E per maand Abonnement categorie E per maand € 22.10
Z60 Ja * Abonnement categorie F per maand Abonnement categorie F per maand € 6.08